Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za državno prostorsko načrtovanje vodimo in usmerjamo postopke priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) z usklajevanjem gradiv in stališč med pobudnikom, investitorjem in pristojnimi nosilci urejanja prostora.

Zagotavljamo zakonite in kakovostne prostorske akte ter prostorske rešitve, pripravljamo strokovna stališča in izvajamo javne predstavitve gradiv in stališč lokalnim skupnostim in zainteresirani javnosti.