Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za stanovanja spremljamo stanje in razvoj ter pripravo rešitev na področju stanovanj, nepremičninskega posredovanja in poslovnih stavb.

Izvajamo registracijo neprofitnih stanovanjskih organizacij in o tem vodimo register. Vodimo imenik nepremičninskih posrednikov ter vzdržujemo javne evidence o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Teme

  • Stanovanjska politika

    Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje, do nepremičninskega trga.

  • Upravljanje v večstanovanjskih stavbah

    Upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.