Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za občinsko prostorsko načrtovanje sodelujemo v postopkih priprave prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni s podajanjem smernic in mnenj.

Z namenom spremljanja in usmerjanja postopkov priprave prostorskih aktov občin in oblikovanjem dobre prakse, pripravljamo navodila in priporočila. Prav tako sodelujemo pri razvoju in vzpostavitvi sistemskih in informacijskih rešitev za učinkovitejšo pripravo prostorskih aktov na občinski ravni in pri razvoju in pripravi urbanističnih normativov in standardov ter novih tehnik in metod na področju prostorskega načrtovanja.