Skoči do osrednje vsebine

dr. Ignacija Fridl Jarc

Dr. Ignacija Fridl Jarc, rojena 2. aprila 1968, je diplomirana komparativistka in doktorica filozofskih znanosti. Uveljavila se je kot literarna in gledališka kritičarka, publicistka, esejistka, literarna zgodovinarka in raziskovalka antične filozofije. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado. Ukvarja se z raziskavami slovenske književnosti in s starogrško filozofijo. Izdala je monografijo Jezik v filozofiji starih Grkov (2001). Doktorirala je na temo Platonov nauk o resnici z vidika lepega in umetnosti (2006) in sodelovala pri prevodu integralne izdaje prvih starogrških filozofov z naslovom Fragmenti predsokratikov (2012). V zadnjem obdobju je bila zaposlena kot tajnica-urednica Slovenske matice, kjer je vodila njeno strokovno službo, skrbela za njeno operativno delovanje, javne prireditve in knjižni program.