Skoči do osrednje vsebine

Dežurna služba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vsa vprašanja o ukrepih za umilitev posledic epidemije sprejemamo od ponedeljka do petka, med 9. in 17. uro na telefonski številki 040 390 016 in e-poštnem naslovu cz.mkgp@gov.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori

V službi spremljamo stanje in usklajujemo vzpostavitev sistema inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS). Prav tako spremljamo in koordiniramo interdisciplinarne mreže in prenos znanja na področju dela ministrstva.

Na področju dela javnih služb spremljamo stanje in analizo sistemskih rešitev na področju upravljanja javnih služb s področja dela ministrstva. Naše delo obsega spremljanje vključenosti parametrov za spremljanje učinkovitosti izvajanja javne službe v programih in poročilih posrednih uporabnikov proračuna iz pristojnosti ministrstva ter pripravo predlogov za večjo učinkovitost izvajalcev javnih služb in strokovnih nalog.

V naši službi obravnavamo, ocenjujemo in posredujemo priglasitve državnih pomoči s področja kmetijstva in ribištva Evropski komisiji. Dajemo tudi mnenja o skladnosti za državne pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo, in za pomoči de minimis v kmetijstvu in ribištvu. 

Iskalnik