Skoči do osrednje vsebine

V Službi za analize spremljamo in analiziramo stanje kmetijstva, gozdarstva in prehrane, spremljamo in ocenjujemo proizvodne stroške pri posameznih kmetijskih pridelkih ter razvijamo sodobne metode ekonomske analize v kmetijstvu in gozdarstvu.

Med našimi nalogami je priprava analiz, povezanih z ukrepi skupne kmetijske politike, politike razvoja podeželja in ukrepi na področju gozdarstva. Redno pripravljamo poročila o izvajanju skupne kmetijske politike.

V naši pristojnosti sta še spremljanje ekonomskega položaja kmetijstva s poudarkom na tržnih razmerah za ključne kmetijske proizvode in priprava aktualnih mesečnih informacij o stanju na posameznih kmetijskih trgih.