Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec

Dr. Aleksandra Pivec je rojena 26. 3. 1972 na Ptuju. Leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je kasneje zaključila tudi doktorski študij kemijskega inženirstva na temo optimizacije procesov vinske fermentacije.

Svojo poklicno pot je začela kot mlada raziskovalka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter strokovna raziskovalna sodelavka v Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Bistra Ptuj.

V ZRS Bistra Ptuj je 17 let delovala na področju priprave, vodenja in koordinacije nacionalnih in mednarodnih razvojnih, znanstvenoraziskovalnih in aplikativnih projektov ter šest let opravljala funkcijo direktorice inštitucije. Njeno delovanje je bilo osredotočeno na vodenje inštitucije, načrtovanje, pripravo in izvajanje aktivnosti za pospeševanje in vodenje lokalnega in regionalnega razvoja območja statistične regije Spodnje Podravje ter ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti in druge RR institucije) ter gospodarskimi subjekti za učinkovit prenos znanja v prakso.

Aktivno je delovala pri pripravi razvojnih strategij na različnih področjih in za različne deležnike lokalnega in regijskega okolja, pripravi in vodenju znanstvenih in razvojnih projektov, pripravi publikacij ter pridobivanju sredstev iz skladov EU. Zaradi velikega števila pripravljenih in izvedenih projektov dobro pozna način dela evropskih institucij in črpanje sredstev iz evropskih skladov.

Kot svetovalka za prenos tehnologij deluje na področju podjetniških svetovanj in izvedbe projektov prenosa tehnologij iz znanstveno raziskovalnih inštitucij v gospodarstvo. Izvedla je večje število predavanj o regionalnem razvoju, razvoju novih izdelkov ter črpanju evropskih sredstev ter učinkoviti pripravi projektov in projektnega vodenja.

Od septembra 2016 do septembra 2018 je bila zaposlena na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, od julija 2017 kot državna sekretarka. Zadolžena je bila za področje razvoja in pomoči pri povezovanju razvojnih interesov in aktivnosti med Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu ter matično domovino in rojaki v Sloveniji na področjih kulture, izobraževanja, gospodarstva, mladih in EU sodelovanja.

13. septembra 2018 je prevzela vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Iskalnik