Skoči do osrednje vsebine

mag. Aleš Irgolič

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je rodil 14. 5. 1979. Odraščal je v kmečki družini v Slovenskih goricah. Kmetijstvo in delo z živalmi ga je privlačilo že kot otroka. Srednjo šolo je zaključil na srednji kmetijski šoli Maribor in nato nadaljeval s študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, smer zootehnika. Po končanem študiju zootehnike je na isti fakulteti diplomiral še iz kmetijstva ter magistrski študij zaključil s področja agrarne ekonomike.


Svojo poklicno pot je začel leta 2005 na Kmetijsko-svetovalni službi Ptuj, kjer je sodeloval pri izpolnjevanju zbirnih vlog in takrat začetem projektu "vris grafičnih podlag". Še isto leto se je zaposlil na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer je najprej delal na področju neposrednih plačil. V času službovanja na oddelku za neposredna plačila je deloval tudi v okviru ekspertnih skupin, ki delujejo na področju kmetijstva na nivoju EU.


Maja 2019 je bil imenovan za vodjo sektorja za neposredna plačila na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer so bile glavne naloge izvajanje Skupne kmetijske politike. V celotnem obdobju dela na agenciji se je dodobra seznanil tudi z delovanjem javnega sektorja.


Marca 2021 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.