Skoči do osrednje vsebine

Anton Harej

Državni sekretar Harej Anton prihaja iz Dornberka in je po izobrazbi univerzitetni diplomirani politolog. Svojo karierno pot je začel leta 2005 v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Sprva je sodeloval pri ocenjevanju in vodenju prispelih vlog ter dokumentacije za izvajanje izbranih projektov v okviru 2. javnega razpisa programa pobude skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006.

Leta 2008 se je zaposlil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je sodeloval na različnih projektih, med drugim tudi na programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, kjer je svetoval in usmerjal slovenske projektne partnerje pri izvajanju. Hkrati je izpeljal več samostojnih priprav in izvedb seminarjev na temo vodenja projektov, javnega naročanja, državnih pomoči.

Leta 2015 je v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na Uradu za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme prevzel pripravo dogodkov programa sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020 v Sloveniji in urejanje področja državnih pomoči za celoten urad za ETS.

Leta 2020 je začel z delom v kabinetu Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kjer je pripravljal programe evropskega teritorialnega sodelovanja (projekti Interreg) za obdobje 2021-2027, spremljal delo makro regionalnih strategij in projektov, z ministrstvi usklajeval strateške projekte ter postal član koordinacijskega odbora za zahodni Balkan.

Aprila 2021 je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prevzel funkcijo državnega sekretarja.