Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar, pristojen za področji gozdarstva in lovstva
dr. Darij Krajčič

Dr. Darij Krajčič se je rodil 18.1.1965 v Murski Soboti. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru, študiral pa v Ljubljani na Biotehniški fakulteti. Tam je na področju gozdarstva tudi diplomiral, magistriral in doktoriral.

Na Gozdnem gospodarstvu Nazarje je sprva opravljal pripravništvo, kasneje pa opravljal dela na vodilnih delovnih mestih. Na Biotehniški fakulteti je bil asistent in docent za področje gozdne politike ekonomike in podjetništva. Vodil je Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, bil direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, generalni direktor Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, raziskovalec na Gozdarskem inštitutu in poslanec Državnega zbora. Pred nastopom funkcije državnega sekretarja je vodil Območno enoto Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije. Živi v Mozirju.

Njegove pristojnosti na mestu državnega sekretarja sta področji gozdarstva in lovstva.