Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V sektorju spremljamo stanje in pripravljamo sistemske rešitve za področja živinoreje, dobrega počutja živali, rastlinske proizvodnje in čebelarstva. Pristojni smo za pripravo sektorskih ukrepov skupne kmetijske politike v živinoreji, proizvodno vezanih plačilih, vinogradništvu, sadju in zelenjavi, čebelarstvu in drugih področjih rastlinske proizvodnje.

Skrbimo za vodenje in organiziranje dela na področju odobritve rejskih programov in priznavanja rejskih organizacij ter vodenje registrov in evidenc organizacij v živinoreji. Med našimi nalogami je tudi vodenje dela in priznavanje organizacij proizvajalcev na področju živinoreje, sadja in zelenjave ter drugih rastlinskih proizvodov.

V naši pristojnosti je še ohranjanje genskih virov v živinoreji in rastlinski proizvodnji ter spremljanje izvajanja in nadzor javnih služb za živinorejo, čebelarstvo in proizvodnjo kmetijskih rastlin.