GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za register kmetijskih gospodarstev upravljamo register kmetijskih gospodarstev (RKG) in vodimo register evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (dejanska raba).

Naše delo zajema predvsem:

  • tehnično in vsebinsko pomoč upravnim enotam pri vodenju RKG;
  • pripravo zakonodaje, potrebne za vodenje RKG in dejanske rabe; 
  • sprotno preverjanje in posodabljanje podatkov dejanske rabe;
  • pripravo in posodabljanje aplikacije za vodenje RKG in dejanske rabe;
  • pripravo analiz in podatkov iz RKG in dejanske rabe za potrebe načrtovanja in izvedbe kmetijske politike;
  • povezovanje in posodabljanje podatkov RKG in dejanske rabe z ostalimi uradnimi bazami podatkov.