GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorju opravljamo upravne in strokovne naloge s področja lovstva. Pristojni smo za upravljanje z divjadjo, kar obsega načrtovanje odvzema posameznih vrst divjadi, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi. Pripravljamo predloge predpisov in izvajamo predpise ter načrtujemo in oblikujemo strateške podlage za urejanje politike s področja divjadi in lovstva.