Skoči do osrednje vsebine

V Projektni pisarni smo odgovorni za vzpostavitev in delovanje sistema projektnega vodenja na ministrstvu ter skrbimo za njegovo enotno izvajanje. Vodimo pregled nad portfeljem projektov ministrstva ter vodjem projektov in vodstvu ministrstva svetujemo v zvezi s povezovanjem vsebin, finančnih sredstev ter drugih virov v procesu snovanja, priprave, organiziranja in izvedbe projektov.

Vodjem projektov in drugim sodelujočim pri projektih nudimo sistemsko in metodološko pomoč v vseh fazah življenjskega cikla posameznega projekta. Vodimo pripravo zagonskih elaboratov projektov, nadzorujemo izvedbo projektov Ministrstva za javno upravo ter spremljamo skladnost izvedbe glede na potrjeno projektno dokumentacijo.

Z vodji projektov sodelujemo pri reševanju morebitnih zastojev in vodstvu ministrstva redno poročamo o stanju izvedbe vseh projektov. Sodelavci Projektne pisarne si prizadevamo tudi za uspešen prenos znanja med zaposlenimi s področja projektnega vodenja.