Skoči do osrednje vsebine

Sektor za podporo delovanju Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije in Uradniškega sveta

V Sektorju za podporo delovanju Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije in Uradniškega sveta opravljamo strokovno-tehnična in administrativna opravila za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije in za Uradniški svet, pa tudi za posamezne posebne natečajne komisije, ki jih Uradniški svet imenuje.

V našem sektorju poskrbimo za tehnično in administrativno izvedbo sej obeh teles in posebnih natečajnih komisij, predvsem pa naše delo obsega strokovna opravila za navedena telesa, ki zajemajo predvsem pripravo gradiv za odločanje o pritožbah zoper akte organa prve stopnje v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, o razveljavitvah pogodb o zaposlitvi in drugih aktov, s katerimi se odloča o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, o (ne)primernosti kandidatov za položajna delovna mesta ter pripravo vlog za delovno in upravno sodišče.

Področja in teme