Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za ekonomiko poslovanja urejamo finančno poslovanje Direktorata za informatiko ter se s finančnega vidika povezujemo v delo vseh njegovih organizacijskih enot. Pripravljamo proračun za področje informatike.

Prav tako usmerjamo in zagotavljamo njegovo pravilno izvrševanje ter se vključujemo v pripravo zaključnega računa ministrstva. Izvajamo evidenčna naročila in sodelujemo v postopkih javnega naročanja z delovnega področja direktorata. Skrbimo za pripravo načrta javnih naročil za direktorat in spremljamo njegovo realizacijo. Urejamo intranetno in spletno stran direktorata ter izvajamo administrativno podporo Strateškemu svetu za razvoj informatike v državni upravi.

Naše delo sta tudi usklajevanje revizijskih postopkov in priprava skupnih stališč glede teh postopkov ter izvajanje nalog na področju varstva osebnih podatkov za vsebinsko področje direktorata.

Med naše naloge spada upravljanje projektov, ki so financirani v okviru programov Evropske unije, prek katerih se direktorat povezuje tudi mednarodno.

Področja in teme

  • Informatika v državni upravi

    Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj preprosto in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.