GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za kakovost nudimo organizacijam javne uprave podporo pri uvajanju modelov kakovosti CAF in CAF EPI, vpeljavi ciljnega vodenja in inovativnih metod dela.  V okviru projekta Inovativen.si  zagotavljamo znanje in kompetence zaposlenim v državni upravi za drugačen, agilen način dela. S tem želimo predvsem krepiti ozaveščenost zaposlenih o pomenu kakovosti kot vrednote in krepiti inovacijsko kulturo v javni upravi. V partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem  želimo priti do bolj kakovostnih storitev po meri uporabnikov za večje zadovoljstvo državljanov in uspešnost celotne države.