GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Uradu za razvoj izvajamo naloge na področju priprave boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir, razvijamo elektronske storitve za poslovne subjekte na portalu SPOT, zagotavljamo enotni nastop organov državne uprave na spletu in upravljamo portal NIO. V organe javne uprave uvajamo modela kakovosti CAF in CAF EPI, ciljno vodenje in inovativne metode dela. V državni upravi spodbujamo ustvarjalnost, agilne pristope, vključevanje deležnikov, sooblikovanje storitev in preskušanje storitev z deležniki ter redno spremljamo uporabniške izkušnje. Na vseh področjih zagotavljamo ustrezno usposobljenost javnih uslužbencev.

Organizacijske enote Urada za razvoj

Obvestila Urada za razvoj