GOV.SI

Služba za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na področju mednarodnega sodelovanja naša služba zagotavlja usklajevanje dvo- in večstranskega sodelovanja ministrstva in krepitev stikov z mednarodnimi organizacijami. Pripravljamo in usklajujemo gradivo za Svet ministrov za telekomunikacije, sodelujemo pri oblikovanju politik EU ter spremljamo informacije o mednarodnih aktivnostih in ocenjujemo njihove učinke.

Na področju odnosov z javnostmi zagotavljamo javno delovanje ministrstva s sprotnim obveščanjem javnosti o dogodkih in projektih s področja delovanja in pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Na voljo smo za pojasnila in odgovore na vprašanja novinarjev in državljanov v zvezi z vsebinami s področja delovanja in pristojnosti ministrstva. Na voljo smo tudi za novinarska vprašanja, ki so namenjena organom v sestavi ministrstva.