GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec

Mojca Ramšak Pešec, rojena 20. 7. 1969, v Brežicah, je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. Leta 2001 je opravila tudi pravniški državni izpit.

Od aprila 1997 do maja 2006 je bila vodja Sektorja za splošne in pravne zadeve na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave Republike Slovenije. Za tem je bila skoraj desetletje, do leta 2015, generalna direktorica Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Med letoma 2016 in 2018 je bila na Ministrstvu za zdravje zaposlena v Kabinetu ministrice, do nastopa funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za javno upravo pa je bila vodja Sektorja za splošne zadeve na Generalnem sekretariatu Vlade RS.

Oktobra 2018 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za javno upravo.