GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

državni sekretar Leon Behin

Avtor: MJU

Leon Behin, rojen 31.12.1970, je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva.

Med leti 1998 in 2003 je bil načelnik oddelka za okolje in prostor v občini Kočevje, nato do 2005 direktor občinske uprave. Kot direktor družbe Komunala Kočevje je služboval od konca leta 2005 do 2011, za tem pa do 2012 kot direktor Zbornice komunalnega gospodarstva (ZKG) pri Gospodarski zbornici Slovenije.

V letih 2012 in 2013 je bil vršilec dolžnosti ter nato generalni direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Za tem je bil namestnik generalnega direktorja v Direktoratu za javne službe varstva okolja in investicije v okolje, oziroma v Direktoratu za vode in investicije. Do nastopa funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo je bil generalni direktor v Direktoratu za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor.