GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Direktoratu za javni sektor opravljamo naloge s področja sistemskega urejanja, organiziranosti in delovanja javnega sektorja s posebnim poudarkom na organiziranosti in delovanju državne uprave, uslužbenskega sistema, sistema plač v javnem sektorju, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka in upravnih taks ter inšpekcijskega nadzora. Opravljamo tudi naloge s področja organiziranja in izvedbe strokovnih izpitov in usposabljanja javnih uslužbencev za učinkovito delo v državni upravi. Skrbimo za centralno kadrovsko evidenco, za strokovno in administrativno podporo Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, Uradniškem in Inšpekcijskem svetu.

Organizacijske enote direktorata