GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za ekonomiko poslovanja in strateški razvoj izvajamo horizontalne naloge Direktorata za informatiko, ki vplivajo na delo vseh njegovih organizacijskih enot.

Naše delo je usmerjeno v koordinacijo priprave stališč in mnenj na različne zunanje zahteve, različnih načrtov s področja organizacijskih zadev direktorata ter usmerjanje pri izdelavi programov dela ter spremljanje doseganja zastavljenih ciljev.

Posebno vlogo ima sektor na finančnem področju, saj pripravljamo proračun za področje informatike. Prav tako usmerjamo in skrbimo za njegovo pravilno izvrševanje ter se vključujemo v pripravo zaključnega računa ministrstva.

Med naše naloge sodi tudi upravljanje projektov, ki so financirani iz komunitarnih programov Evropske unije, s katerimi se Direktorat za informatiko povezuje tudi mednarodno.