GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za razvoj aplikativnih rešitev skrbimo za razvoj, koordinacijo in vodenje elektronskih storitev, pri čemer v središče postavljamo naše uporabnike in njihove potrebe.

Poleg razvoja storitev za državljane (projekt eUprava) nudimo podporo elektronskemu poslovanju znotraj državne uprave. Skrbimo za različne horizontalne informacijske sisteme, kot so sistem za upravljanje in hrambo dokumentarnega gradiva (SPIS, Krpan), aplikacije za materialno in finančno poslovanje upravnih enot in centralni sistem za izvajanje avtentikacije in avtorizacije uporabnikov za delo v različnih aplikacijah (Varnostna shema).

Posebno pozornost namenjamo tudi razvoju sistemov za izmenjavo podatkov znotraj javne uprave. Razvijamo gradnike, ki so namenjeni izvajanju elektronskih podatkovnih poizvedb (Pladenj, IO modul, Asinhroni modul) in ki jih je možno uporabiti v različnih elektronskih storitvah ter skrbimo za spletno odložišče velikih datotek (SOVD).

Med našimi nalogami je tudi skrb za različne centralne informacijske platforme, kot je platforma za objavo odprtih podatkov (projekt OPSI) in sistem za podatkovno analitiko (projekt SKRINJA), usmerjamo pa tudi razvoj storitev, ki omogočajo e-avtentikacijo, e-podpis in e-vročanje.

Pripravljamo smernice razvoja in druge strateške dokumente na področju digitalizacije, pri čemer sodelujemo z drugimi organi in zunanjimi institucijami. Aktivni smo v različnih mednarodnih projektih in aktivnostih, predvsem v okviru Evropske komisije, organizacije OECD in Organizacije združenih narodov.

Organizacijski enoti sektorja

 • Oddelek za aplikativno podporo

  Ministrstvo za javno upravo
  Direktorat za informatiko
  Sektor za razvoj aplikativnih rešitev

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za razvoj elektronskih storitev

  Ministrstvo za javno upravo
  Direktorat za informatiko
  Sektor za razvoj aplikativnih rešitev

  Tržaška cesta 21
  1000 Ljubljana