GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Direktoratu za informatiko zagotavljamo delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo vsem uporabnikom v državni upravi in širše z enotnim kontaktnim centrom, razvoj oblačnega okvira in uporabnih e-storitev za državo, državljane ter gospodarstvo, izdajanje digitalnih potrdil, izvajanje enotne informacijske varnostne politike, upravljanje informacijskih rešitev in množice podatkov. Sodelujemo pri izvajanju projektov na državni in mednarodni ravni ter pripravljamo domačo zakonodajo, proračun za to področje in smernice za digitalni strateški razvoj.

Vizija

Zagotovili bomo zmogljivost informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave, ki bodo uporabnikom nudili učinkovito podporo pri sprejemanju odločitev in optimalno izvajanje nalog v domačem in mednarodnem okolju na podlagi gospodarnega, zanesljivega in varnega dostopa do podatkov ter povezljivosti. Državljanom in gospodarskim subjektom bomo omogočali učinkovito, zanesljivo in enostavno uporabo e-storitev na državni ravni in enotnem digitalnem trgu.

Organizacijske enote direktorata