GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za upravljanje s podatki vzpostavljamo in razvijamo enotni sistem na področju upravljanja s podatki in analitike v državni upravi. Vzpostavljamo ekosistem za upravljanje s podatki, saj moramo vedno več pozornosti namenjati varovanju, dostopnosti, kakovosti, preglednosti, verifikaciji, verodostojnosti in semantični interoperabilnosti v podatkovnih bazah državne uprave. Z vzpostavitvijo sistema poslovne inteligence (projekt Skrinja) skrbimo za razvoj odločanja na podlagi podatkov in promociji analitične kulture v državni upravi. Vzpostavljamo, razvijamo in upravljamo sistem podatkovnega modeliranja ter skupnega podatkovnega slovarja za potrebe semantične konsolidacije registrov in evidenc.

Med našimi nalogami je tudi razvoj in upravljanje nacionalnega interoperabilnostnega okvira (portal NIO), ki na enem mestu povezuje katalog interoperabilnostnih rešitev, spodbuja dobre prakse in ponovno uporabo.

Skrbimo za razvoj na področju odprtih podatkov.

Posebno pozornost namenjamo tudi razvoju pilotnih projektov s področja upravljanja podatkov, podatkovne analitike vključno s poslovno inteligenco, velikih podatkov (big data) in umetne inteligence.