GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Poglavitna naloga Urada za razvoj digitalnih rešitev je zagotavljanje skladnega razvoja digitalizacije v javni upravi, tako da svetujemo, usmerjamo in spodbujamo druge institucije pri digitalizaciji storitev in enotnem nastopu države na spletu, delovnih procesov in uporabi elektronskega poslovanja.

Spremljamo razvoj digitalizacije in standardov razvoja na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, pripravljamo usmeritve in standarde s področja razvoja digitalnih storitev in se ukvarjamo z izboljševanjem uporabniške izkušnje digitalnih rešitev. Skrbimo za razvoj skupnih gradnikov in informacijskih sistemov, za razvoj delovanja področja upravljanja s podatki in analitike znotraj državne uprave in za razvoj in upravljanje državnih portalov za elektronske storitve za državljane in podjetja. Vodimo in sodelujemo v različnih razvojnih aktivnostih in delovnih skupinah za razvoj digitalizacije uprave na nacionalni in mednarodni ravni, kot denimo EU, OECD in OZN.

Organizacijske enote urada