Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zakonodajo informacijske družbe spremljamo evropsko zakonodajo na našem delovnem področju in skrbimo za njeno implementacijo v pravni red Republike Slovenije.

Tako pripravljamo predloge zakonov in podzakonskih aktov s področja informacijske družbe ter skrbimo za pripravo mnenj s tega zakonodajnega področja in drugih mnenj, ki sodijo v delovno področje Direktorata za informacijsko družbo.

V sektorju nudimo pravno podporo Sektorju za razvoj informacijske družbe in sodelujemo pri izvajanju drugih nalog direktorata.

Iskalnik