Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za razvoj informacijske družbe pripravljamo strokovna izhodišča za oblikovanje nacionalnih razvojnih politik in strategij razvoja informacijske družbe in elektronskih komunikacij. To vključuje pripravo nacionalnih razvojnih strategij s področja informacijske družbe.

Trenutno veljaven ter v izvajanju je strateški okvir DIGITALNA SLOVENIJA 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategija kibernetske varnosti.

Bistvene naloge sektorja so koordiniranje in spodbujanje razvoja informacijske družbe in elektronskih komunikacij na nacionalnem nivoju, vključujoče informacijske družbe ter dvig e-kompetenc in e-veščin.

Na področju mednarodnega sodelovanja zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij, pri pripravi stališč v postopkih sprejemanja politik in drugih aktov Evropske unije, ITU, OECD in drugih mednarodnih organizacij.

S področja razvojnih politik izvajamo posamezne ukrepe s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij, financiranih s sredstvi evropske kohezijske politike.

Iskalnik