Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za strateški razvoj in kompetence usklajujemo celotno notranje poslovanje Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, od določanja strateških ciljev dela in usklajevanja zakonodaje do odgovorov na novinarska in poslanska vprašanja. Pripravljamo načrt službenih poti in usposabljanj ter hkrati razvijamo ustrezni kompetenčni model za učinkovito rabo posebnih znanj in sposobnosti, ki jih imajo naši zaposleni.

Naše delo je usmerjeno v spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev direktorata in usklajevanje mednarodnih dejavnosti z vsebinskih področij direktorata. Pri tem se povezujemo z drugimi organizacijskimi enotami ministrstva in organi državne uprave ter organizacijami javnega sektorja, hkrati pa sodelujemo v različnih delovnih skupinah in projektih doma in v tujini. Med naše naloge spada tudi izvajanje podpornih nalog za Svet za razvoj informatike v državni upravi.

Iskalnik