Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za storitve zaupanja, v okviru katerega deluje Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, izvajamo kvalificirane storitve zaupanja, kot so elektronski podpisi, elektronski žigi in elektronski časovni žigi, elektronska priporočena dostava in upravljanje potrdil za avtentikacijo spletišč.

Upravljamo izdajatelje kvalificiranih potrdil:

  • SIGEN-CA, ki izdaja digitalna potrdila državljanom in poslovnim subjektom,
  • SIGOV-CA, ki izdaja digitalna potrdila za potrebe državnih organov,
  • SI-PASS-CA, ki izdaja digitalna potrdila za potrebe storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS,
  • ter izdajatelje kvalificiranih časovnih žigov SI-TSA.

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je skrbnik storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, ki je enotna storitev za preverjanje identitete državljanov, tujcev, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev ter izvajanje oddaljenega e-podpisa. Cilj uvedbe SI-PASS je uvedba nacionalne standardizirane rešitve za spletno prijavo in elektronski podpis. Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST izdaja mobilno identiteto smsPASS oziroma enkratno geslo, s katerim lahko imetnik oblikuje elektronski podpis dokumentov in se prijavi v e-storitve, ki podpirajo smsPASS. Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je tudi skrbnik vozlišča eIDAS, ki omogoča preverjanje e-identitet pri čezmejnem poslovanju.

V okviru Sektorja za storitve zaupanja delujeta tudi namenska sistema za upravljanje digitalnih potrdil za slovenske biometrične dokumente za potrebe Ministrstva za notranje zadeve in digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov za potrebe Finančne uprave RS.

V Sektorju za storitve zaupanja zagotavljamo razvoj in vzdrževanje servisov in mehanizmov, ki so pomembni za povezovanje digitalnih potrdil z identifikatorji, vodenimi v registrih, ter smo skrbniki programske komponente za elektronsko podpisovanje za potrebe vključitve elektronskega podpisa v informacijske rešitve v okviru javnega sektorja.

Naša naloga je tudi registracija internetnih domen državnih organov v slovenskem naslovnem prostoru, poleg tega upravljamo sistem za alarmiranje skrbnikov spletnih aplikacij, strežnikov in storitev v primeru nedelovanja ali njihove nedostopnosti prek elektronske pošte, SMS-sporočil ali glasovnega sistema, nudimo tehnično pomoč uporabnikom na drugi ravni (odgovarjamo na tehnična in vsebinska vprašanja, nudimo pomoč lokalnim administratorjem in referentom prijavne službe) ter sodelujemo pri izvajanju projektov EU za razvoj storitev na digitalnem notranjem trgu, na primer pilotov velikih razsežnosti iz programov CIP, CEF in drugih.

Iskalnik