Skoči do osrednje vsebine

Jure Gašparič, državni sekretar Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

dr. Jure Gašparič

Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Jure Gašparič, dr. zgodovinskih znanosti, je direktor in višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Raziskovalno se zlasti osredotoča na slovensko in jugoslovansko politično zgodovino od razpada avstro-ogrske monarhije do začetka druge svetovne vojne, ob tem pa se ukvarja tudi z vprašanji zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju (z zgodovino političnih strank in predstavniških sistemov, s pravno-zgodovinskimi vprašanji, z raziskovanjem obdobja razpada Jugoslavije). Gašparič se je posebej uveljavil kot raziskovalec zgodovine parlamentarizma; med drugim je član vodstvenega organa mednarodne mreže raziskovalnih institucij European Information and Research Network on Parliamentary History (EuParl.net). Redno sodeluje na mednarodnih znanstvenih srečanjih, organizira konference (med drugim je v zadnjem času organiziral konference Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facig Regime Change, Četrt stoletja Republike Slovenije, Odvetnik in oblast, Slovenski pravniki in nastajanje slovenske državnosti), objavlja v domačem in tujem znanstvenem tisku, ureja knjige in zbornike.

Gašparič je urednik osrednje slovenske znanstvene revije s področja novejše zgodovine Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History (www.ojs.inz.si) in član uredniških odborov revij Zgodovina za vse (Celje), Verbum Historiae (Bratislava, Slovaška) in Sensus Historiae (Bydgoszcz, Poljska). Nekaj let je predaval na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru in na Pedagoški fakulteti J. A. Komenskega v Bratislavi. Med njegove odmevnejše knjige sodijo: SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenke ljuske stranke 1929 – 1935. Ljubljana: Modrijan 2007; Državni zbor Republike Slovenije 1992 – 2012. O slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012; Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine 1919 – 1941. Ljubljana: Modrijan 2015.

Jure Gašparič se je rodil leta 1977 v Mariboru, kjer je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Študiral je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v študijskem letu 1999/2000 pa tudi na Univerzi J. A. Komenskega v Bratislavi. Doktoriral je leta 2006 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z disertacijo Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935.