GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za javni potniški promet pripravljamo strateške dokumente, zakonodajo in podzakonske akte s področja javnega potniškega prometa, izvajamo gospodarsko javno službo in naloge upravljanja javnega potniškega prometa ter izvajamo nadzor izvajanja gospodarske javne službe. Trenutno so ključne naloge sektorja uvedba enotne vozovnice, priprava koncepta prihodnjega javnega potniškega prometa v Republiki Slovenij in na podlagi tega priprava in izvedba novega razpisa za podelitev koncesij.