Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za trajnostno rabo energije sodelujemo pri pripravi operativnih programov, pripravljamo javne razpise na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, spremljamo projekte in opravljamo nadzor nad izvajanjem pogodb okviru izvajanja energetske prenove stavb, izvajamo aktivnosti spodbujanja obnovljivih virov energije ter pametnih omrežij in pripravljamo finančne načrte za izvajanje kohezijske politike.

Teme

  • Obnovljivi viri energije

    Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

  • Učinkovita raba energije

    Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

Javne objave