Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V okviru Sektorja za vzpodbujanje trajnostne rabe energije se aktivnosti izvajajo preko Oddelka za trajnostno rabo energije in Projektne enote – pisarne za energetsko prenovo stavb.

V sektorju načrtujemo izvajanje ukrepov evropske kohezijske politike in porabe razpoložljivih sredstev v okviru posameznih prednostnih naložb na področju učinkovite rabe energije (URE) in na področju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Ob tem pripravljamo relevantne strokovne podlage, sodelujemo pri pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike, izvajamo povabila za izbor operacij in javne razpise za sofinanciranje investicijskih projektov. Prav tako izvajamo nadzor oziroma spremljamo izvajanje teh operacij in doseganje kazalnikov ter nudimo strokovno podporo za prenos znanja in dobrih praks.

Aktivnosti sektorja se izvajajo v dveh podrejenih organizacijskih enotah:

Teme

  • Obnovljivi viri energije

    Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno porazdeljeni.

  • Učinkovita raba energije

    Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev in ima pomembno vlogo pri energetski prihodnosti vsakega posameznika in družbe. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

Projekti in programi

  • Za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (kratica: GovDER) in sicer za tehnično pomoč ELENA (TP ELENA).