Skoči do osrednje vsebine

Odgovorni smo za sistem in zakonodajo na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter si prizadevamo uresničevati krovni zakon s ciljem, da bi regionalni razvoj dosegel vse dele naše države.

Usklajujemo delovanje institucij regionalnega razvoja na ravni razvojnih regij, to je 12 razvojnih svetov regij, svetov regij in regionalnih razvojnih agencij.

Skrbimo tudi za izvajanje programov in ukrepov razvojne podpore na prednostnih območjih regionalne politike. To so obmejna problemska območja, problemska območja z visoko brezposelnostjo, območja, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost.

Vodimo evidenco regionalnih razvojnih agencij ter zagotavljamo podporo za delovanje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Z vizijo udejanjanja regionalizma uresničujemo zastavljene cilje in oblikujemo regionalno politiko.