Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za podjetništvo oblikujemo politike in izvajamo ukrepe, usmerjene v promocijo podjetništva in izobraževanja za podjetništvo, v razvijanje učinkovitega in preglednega podpornega okolja za podjetja ter v izboljšanje razpoložljivosti finančnih virov za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) in dostopa do njih.

Teme

  • Mala in srednje velika podjetja

    Malih in srednje velikih podjetij je kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

  • Udeležba delavcev pri dobičku

    Gospodarska družba lahko na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, delavcem izplača določen odstotek dobička posameznega poslovnega leta, ki je predmet davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost.

  • Socialno podjetništvo

    Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na težave v družbi in ustvarja družbeno korist. Socialna podjetja tako s svojim delovanjem pripomorejo k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih družbenih problemov ter zagotavljajo delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin.