Skoči do osrednje vsebine

V oddelku si optimiziramo in poenostavljamo postopke dodeljevanja razvojnih spodbud. Pripravljamo vzorce javnih razpisov in drugih dokumentov s področja dodeljevanja razvojnih spodbud in vodimo proces do objave javnih razpisov.

Usklajujemo tudi izvajanje finančnih instrumentov, na horizontalni ravni spremljamo izvajanje evropske kohezijske politike in proračunskih ukrepov ministrstva. Pripravljamo analize in strokovno svetujemo notranjim organizacijskim enotam ministrstva ter izvajalskim organizacijam za uspešno izvajanje politik ministrstva na področju razvojnih spodbud.