Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Simon Zajc

Simon Zajc, rojen 25. junija 1980, je leta 2003 diplomiral na Visoki policijsko-varnostni šoli ter pridobil naziv diplomirani varstvoslovec. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je državni sekretar od 14. marca 2020.

Ima širok spekter izkušenj tako na področju gospodarstva kot tudi državne uprave. Kot minister, in pred tem državni sekretar, na ministrstvu za okolje in prostor, se je osredotočal na izvajanje ukrepov za blažitev vplivov podnebnih sprememb, na sanacijo degradiranih območij v Sloveniji, reševal izzive urejanja odpadkov v Sloveniji in koordiniral medresorsko skupino, ki se ukvarja z urejanjem podzakonskih aktov glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije. S slednjo temo se je kot poslanec Državnega zbora poglobljeno ukvarjal že v prejšnjem mandatu, kot podpredsednik Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se je osredotočal na razvoj malih družinskih kmetij in na oživitev gozdno-lesne verige.

Pred izvolitvijo v Državni zbor se je številna leta aktivno udejstvoval v medijskem okolju, kot solastnik in direktor podjetja, ki se primarno ukvarja z videoprodukcijo, pa je pridobil tudi vodstvene kompetence na področju upravljanja gospodarske družbe.