Skoči do osrednje vsebine

V Službi za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve sodelujemo pri oblikovanju politike in razvojnih usmeritev na področju preskrbe in blagovnih rezerv na nacionalni ravni in na mednarodni ravni. Koordiniramo strateške razvojne usmeritve ter interventne ukrepe in pripravljamo ter oblikujemo interventne ukrepe na področju preskrbe in blagovnih rezerv. 

Usmerjamo, spremljamo ter izvajamo nadzor nad zakonitostjo dela Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve s strokovnim nadzorom nad dejavnostjo v skladu z zakonom, ki ureja področje blagovnih rezerv.

Izvajamo tudi aktivnosti in naloge s področja obrambnih zadev, kritične infrastrukture, varnosti pri delu in varovanja tajnih podatkov.