Skoči do osrednje vsebine

Izbiramo in sofinanciramo začetne podjetniške investicije na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih, sofinanciramo naložbe na območjih, kjer živita avtohtoni narodnosti, in investicije v infrastrukturo v romskih naseljih ter sofinanciramo projekte občin v lokalno javno infrastrukturo z nepovratnimi in povratnimi sredstvi. 

Poslovno sodelujemo s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom ter zagotavljamo dodatne kreditne zmogljivosti za njune regionalne, podeželske in podjetniške programe.

Iskalnik