Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje instrumenta »lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost« uresničujemo s kombinacijo različnih virov financiranja.

Lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogočamo izvedbo celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij na način »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše zadovoljevanje lokalnih potreb.

Občinam skozi razpise in neposredne potrditve omogočamo infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve gospodarsko-poslovnih območij. S tem zagotavljamo ustrezne razmere za razvoj in rast podjetij z visoko rastjo, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Dodeljujemo tudi podporo MSP-jem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju. Z ukrepi za zmanjšanje rabe energije in snovi ter za večjo rabo obnovljivih virov energije želimo izboljšati konkurenčnost v MSP-jih s področja turizma.

 

Iskalnik