GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorju spodbujamo inovativnost in tehnološki razvoj v slovenskih podjetjih. Prizadevamo si za povečanje podjetniških vlaganj v razvoj in inovacije ter za spodbujanje vključevanja slovenskega gospodarstva v mednarodne tehnološke in razvojne programe, kot so Evropska vesoljska agencija, Eureka in Obzorje 2020.