Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar, pristojen za davčni, carinski in finančni sistem ter javna plačila
Tilen  Božič

Avtor: Žan Kolman/Urad vlade za komuniciranje

Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. Opravil je različna usposabljanja doma in v tujini s področij mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval o navedenih temah. V preteklosti je bil zaposlen v eni od štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, bil je davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in pozneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja.

Nekaj časa je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in nato državni sekretar v dveh vladah – na Ministrstvu za finance je bil pristojen za področje davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa med drugim za pokojninski sistem in trg dela. Pred vnovičnim imenovanjem za državnega sekretarja je krajši čas deloval v gospodarstvu.

Govori angleško in italijansko.