Skoči do osrednje vsebine

Mag. Peter Ješovnik je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani diplomiral kot politolog mednarodnih odnosov, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa je magistriral iz mednarodne ekonomije. 

Svojo delovno pot je leta 1997 začel na Fakulteti za management v Kopru. Leta 2001 je nastopil kot vodja oddelka za evropske zadeve pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zatem je bil član več upravnih in nadzornih odborov različnih centrov in družb. V letih od 2005 do 2007 je bil namestnik direktorja Službe Vlade RS za evropske zadeve. Od maja 2007 do marca 2009 je bil direktor Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije. Od julija 2012 do maja 2013 je bil vršilec dolžnosti člana uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS in predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe, od marca 2014 do marca 2020 pa je bil vodja Sektorja za evropsko teritorialno sodelovanje v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.