Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

dr. Katja  Lautar

Katja Lautar je svojo poklicno pot začela kot vodja projektov na področju regionalnega razvoja Jugovzhodne Slovenije, nato pa se je leta 2005 zaposlila v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije kot svetovalka za politiko na področju gospodarske rasti in sekretarka strateškega sveta za gospodarski razvoj in strukturne reforme. Sodelovala je v operativnih programih za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad. Od leta 2007 do 2008 in v času prvega predsedovanja Slovenije Svetu EU je opravljala delo državne sekretarke v Službi vlade za razvoj. Nato je bila imenovana za vodjo Sektorja za razvojno politiko in strukturne reforme Službe vlade za razvoj in evropske zadeve (2009–2011), kjer je bila kot vodja medresorske skupine odgovorna za (post)lizbonsko strategijo v okviru slovenske razvojne strategije. Poleg tega je bila namestnica direktorja na Ministrstvu za finance, kjer je bila odgovorna za pripravo proračuna in usklajevanje strukturnih reform ekonomske politike (2011), vodja vladne delovne skupine za načrtovanje razvoja in usklajevanje uspešnosti proračuna ter nacionalna koordinatorka za izvajanje evropskega semestra in strategije Evropa 2020.

Leta 2014 je postala vodja Sektorja za javnofinančne analize in koordinacijo ekonomske politike na Ministrstvu za finance, kjer je bila odgovorna za upravljanje gospodarstva in fiskalno politiko, pozneje pa je postala vodja in generalna direktorica Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko na Ministrstvu za finance. Od leta 2019 je članica Ekonomsko-finančnega odbora EU in delovne skupine Evroskupine.

Katja Lautar je končala dodiplomski študij računovodstva in revizije ter magistrski študij podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter pridobila doktorat znanosti s področja učinkovitosti politike in ekonometričnega vrednotenja na Fakulteti za management v Kopru.