Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije sodelujemo pri pripravi strateških dokumentov, ki določajo investicijske prioritete na ravni države, in presojamo, ali je predlagana investicija skladna s strateškimi dokumenti ter pomeni realizacijo ciljev in reform iz strateških dokumentov. Predlagamo sistemske rešitve za pripravo investicijske dokumentacije za projekte, neposredno ali posredno financiranih iz javnih sredstev. Pripravljamo smernice za optimalen način financiranja projekta in vrednotenje investicijske dokumentacije ter izobražujemo pripravljavce investicijske dokumentacije. Javnim partnerjem svetujemo v primerih izvajanja investicij oziroma pridobivanja storitev, povezanih z infrastrukturnimi projekti s koncesijami in različnimi oblikami javno-zasebnega partnerstva.