Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za mednarodne finančne odnose predstavljamo ministrstvo v bilateralnih in multilateralnih stikih s tujino, v stikih z mednarodnimi finančnimi institucijami ter drugimi mednarodnimi integracijami. Koordiniramo sodelovanje ministrstva s pristojnimi tujimi in domačimi ustanovami v zvezi z zadevami EU in OECD. Sodelujemo v mednarodnih finančnih organizacijah. Odločamo o sodelovanju v programih nudenja mednarodne razvojne pomoči, ki se odvija preko mednarodnih finančnih organizacij in v tem delu nudimo podporo projektom nudenja razvojne pomoči preko ustanov v Sloveniji (CMSR). Sodelujemo z mednarodnimi institucijami, ki nudijo razvojno pomoč (CEF). Glavni cilji sektorja so tako krepitev sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami in aktivno sodelovanje Slovenije v mednarodni finančni skupnosti, krepitev bilateralnega in multilateralnega sodelovanja pri temah z delovnega področja ministrstva ter uspešna priprava in koordinacija gradiv za Svet ministrov v sestavi finančnih oziroma gospodarskih ministrov (ECOFIN) ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju politik EU.

Iskalnik