Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za javnofinančne statistike oblikujemo globalno javnofinančno politiko in usmerjamo fiskalno politiko z vidika sektorja država. V sektorju tako skrbimo za pripravo, sestavljanje in spremljanje konsolidiranih bilanc javnega financiranja in bilanc širšega sektorja država. S pristojnimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva sodelujemo pri pripravi projekcij državnega proračuna (vključno s tokovi sredstev EU), proračunov občin, javnih zavodov, gospodarskih družb in drugih enot v sektorju država. Sodelujemo tudi s pristojnimi finančnimi službami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter javnih skladov in agencij pri pripravi finančnih načrtov pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega zavarovanja ter finančnih načrtov posameznih javnih skladov in agencij. Metodologijo javnih financ spremljamo, sooblikujemo in usklajujemo z metodološkimi rešitvami mednarodnih institucij. Delo na metodološkem področju usklajujemo tako v okviru ministrstva kot tudi z drugimi strokovnimi institucijami. Sodelujemo pri pripravi poročila o primanjkljaju in dolgu sektorja država v sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami skladno z zahtevami EU ter tudi v delovnih skupinah na ravni EU. Spremljamo mesečno realizacijo prihodkov in odhodkov štirih blagajn javnih financ ter trende. Pripravljamo pa tudi večletne in mesečne ocene ter pregledujemo bonitetne ocene agencij.