Skoči do osrednje vsebine

Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mateja Ribič

Mateja Ribič je diplomantka Pravne fakultete v Mariboru. V zadnjih letih je pridobila tudi naziv mediatorka ter uspešno opravila mednarodno usposabljanje za profesionalno imagoterapevtko. Vseskozi se je veliko izobraževala na področju vodenja ljudi ter organiziranja, skupinskega dela, preprečevanja kriz ter svetovanja. Izvajalci izobraževanj, ki se jih je udeležila, so bili tako domači kot tudi mednarodno priznani strokovnjaki.

 Zadnjih sedem let je kot direktorica uspešno vodila enega izmed domov starejših občanov z več kot 100 zaposlenimi, ki mu je v času njenega vodenja pristojno ministrstvo podelilo priznanje: najtoplejši dom starejših. Ves čas se je zavzemala za izvajanje številnih programov, ki stanovalcem izboljšujejo kakovost življenja, ter se skupaj s sodelavci trudila, da osebe, nastanjene v domu, živijo vsakdanjik in doživljajo občutja, ki jih spominja na njihovo prejšnje domače okolje, njihov prvotni dom. Je velika zagovornica deinstitucionalizacije, razvoja pomoči na domu in središč za izvajanje dnevnega varstva.

 Kar nekaj let je svojo kariero razvijala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer je delovala na področju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, poleg tega pa je izkušnje pridobivala tudi na upravni enoti, sodišču ter takratnem Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.